Regulamin
 1. Na terenie siłowni obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia alkoholu, handlu i używania środków dopingujących.
 2. Każdy ćwiczący uczęszcza na siłownię deklarując dobry stan zdrowia i nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 3. Nie bierzemy odpowiedzialności za kontuzje i wypadki spowodowane stanem zdrowia ćwiczących, nieodpowiednim korzystaniem ze sprzętu lub nieprzestrzeganiem regulaminu.
 4. Osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia ) uczęszczają na siłownię za pisemną zgodą rodziców.
 5. Ćwiczący są zobowiązani do posiadania stroju sportowego, a w szczególności takiegoż obuwia zmiennego oraz do zachowania podstawowych zasad higieny osobistej i czystości.
 6. Przy wejściu do siłowni należy okazać ważny karnet, a przy wyjściu zwrócić kłódkę z kluczykiem.
 7. Po zakończeniu ćwiczeń prosimy o odkładanie sprzętu na swoje miejsce – hantle i kółka odnosimy na stojaki.
 8. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu obsłudze siłowni.
 9. Za wyrządzone szkody w majątku siłowni odpowiada sprawca.
 10. Za rzeczy pozostawione na tereni siłowni nie odpowiadamy.
 11. Karnety ulgowe sprzedawane są po okazaniu ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 12. Prosimy o przemyślany zakup karnetów – nie ma zwrotów.
 13. Nie przedłużamy karnetów o nieobecności, święta państwowe i kościelne, w wyniku, których siłownia była zamknięta.
 14. Wykupienie karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu, akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania go.